Strona Główna 2017-12-28T22:57:26+01:00

Czym jest Catholic Voices?

Projekt Catholic Voices (CV) powstał w Wielkiej Brytanii w trakcie przygotowań do wizyty Benedykta XVI. Rozprzestrzenił się on na inne kraje na całym świecie. Głównym celem przeświecającym tej inicjatywie jest zwiększenie udziału katolików świeckich w mediach i kompetentne zabieranie przez nich głosu zwłaszcza w telewizyjnych i radiowych programach informacyjnych i publicystycznych w kwestiach dotyczących Kościoła i religii katolickiej.

Czym jest Catholic Voices?

Istnieje w publicznej debacie nagląca potrzeba wyjaśniania i komentowania stanowiska Kościoła odnośnie różnych spraw związanych między innymi z fundamentalnymi zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej oraz funkcjonowaniem instytucji kościelnych. Zadanie to mogą i powinni z powodzeniem wypełniać odpowiednio do tego przygotowani świeccy katolicy. CV nie jest organizacją kościelną, jest niezależny od struktur kościelnych i nie wypowiada się w imieniu Kościoła jako instytucji. Jest jedynie zespołem ludzi przeszkolonych pod kątem wiedzy religijnej i wypowiedzi w mediach, który swą misję upatruje w dzieleniu się prawdą o katolicyzmie.

Potrzebujesz CV?

Catholic Voices (CV) to grupa osób deklarujących przynależność do Kościoła Katolickiego oraz identyfikujących się z jego nauczaniem. CV nie zabiera głosu oficjalnie w imieniu Kościoła, jednak cieszy się zaufaniem i aprobatą ze strony władz Kościelnych. Celem CV jest prezentowanie katolickiego punktu widzenia w sprawach związanych z postawami religijnymi, ich społecznymi uwarunkowaniami oraz konsekwencjami w sposób otwarty, kompetentny, zwięzły, przekonywujący i wyważony.

Potrzebujesz CV?

Catholic Voices posiada zespół przeszkolonych spikerów gotowych do występów w telewizji i w radiu. Redaktorów mediów zainteresowanych udziałem ekspertów z CV w ich programach prosimy są o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem CV na dane podane w zakładce Kontakt.

Wesprzyj nas

Catholic Voices jest fundacją(organizacją non-profit). Nasza działalność jest możliwa dzięki datkom od naszych darczyńców. Korzystając z nich możemy podnosić umiejętności naszych spikerów oraz rozpoczynać nowe projekty - min. serie vlogów, infografiki. Wykorzystujemy je na szkolenia, materiały promocyjne oraz działalność medialną. Jeśli chcesz wesprzeć nas darowizną, dane do przelewu znajdziesz nasuwając tutaj myszkę.

Wesprzyj nas

Realizowanie misji Catholic Voices w mediach jest możliwe dzięki naszym darczyńcom. Możesz nas wesprzeć poprzez jednorazową lub stałą wpłatę na konto:

FUNDACJA CATHOLIC VOICES POLSKA

37 1030 0019 0109 8530 0046 1759

ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa

W tytule przelewu prosimy wpisać:”Darowizna na cele statutowe Catholic Voices”

Najnowsze aktualności

3110, 2019

Warsztaty z komunikacji wiary – Metoda Catholic Voices

2019/10/31|

Koledzy z pracy zadają niewygodne pytania o Kościół?  Rozmowy z bliskimi na temat wiary wychodzą zbyt emocjonalne? Dorastające dzieci potrafią „zagiąć” w sprawach religii? Zapraszamy na Warsztaty z komunikacji wiary! To inicjatywa, za pośrednictwem której [...]

Load More Posts

Bł. kard. J. H. Newman

Pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić.