Pytania i odpowiedzi

/Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2018-07-20T01:32:49+02:00
Jaka idea przyświeca Catholic Voices? 2014-07-03T22:28:26+02:00

Catholic Voices to zespół katolików przygotowanych do mówienia o swojej wierze w mediach elektronicznych, głównie telewizji i radiu. Naszym celem jest przekazywanie istoty katolicyzmu podczas typowych medialnych sytuacji – w szybkich wymianach zdań, polemikach i debatach. Naszym mottem jest słynne wezwanie bł. kardynała Johna Henrego Newmana: „pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić”.

O jaki rodzaj argumentacji chodzi? 2014-07-03T22:27:57+02:00

Catholic Voices chce nawiązywać do najlepszej tradycji apologetycznej – właściwego rozumienia swojej wiary i nauczania Kościoła oraz wyrażanie ich w sposób klarowny, zwięzły i przekonujący. Jednocześnie Catholic Voices różni się tym od starego modelu mówienia o wierze, że jest dostosowany do wyzwań i „technicznych” oczekiwań nowoczesnych mediów.

Jak się narodził pomysł założenia Catholic Voices? 2014-07-03T22:27:24+02:00

Inspiracją dla startu projektu w Polsce było udane i skuteczne działanie Catholic Voices w Wielkiej Brytanii. Jest to, podobnie jak w naszym przypadku, drużyna zwykłych katolików, która powstała w 2010 roku, przed pielgrzymką Benedykta XVI do Anglii, aby być do dyspozycji mediów w trakcie przygotowań i podczas papieskiej wizyty, która budziła nad Tamizą sporo emocji. Ich aktywność oparta została na prostym i jasnym modelu: mówić umiejętnie i klarownie, dając szansę na to, by w mediach wypowiadali się zaangażowani i rozumiejący nauczanie Kościoła katolicy.
Sukces CV w Wielkiej Brytanii stał się dla nas zachętą do rozpoczęcia podobnego projektu w Polsce.

Kim są spikerzy? 2014-07-03T22:25:47+02:00

Zespół spikerów to 14 osób wybranych spośród 263 zgłoszeń, jakie spłynęły w ramach rekrutacji przeprowadzonej jesienią 2011 roku. Jest to zróżnicowana wiekowo i płciowo grupa „zwykłych” katolików, czynnych zawodowo, z wymiernymi sukcesami zawodowymi, naukowymi i życiowymi, dyspozycyjnych i gotowych do wizyt w studio. Bliżej można ich poznać w zakładce „Zespół”.

Na czym polegało przygotowanie spikerów Catholic Voices? 2014-07-03T22:24:18+02:00

Spikerzy mają bardzo szerokie i profesjonalne przygotowanie do uczestnictwa w projekcie. Najpierw przeszli skomplikowany proces rekrutacji, a następnie przez kilka ostatnich miesięcy uczestniczyli w regularnych warsztatach, przygotowujących ich do występowania w mediach i pozwalających na lepsze poznanie różnych aspektów nauczania Kościoła.

Warsztaty prowadzone były równolegle w dwóch „ścieżkach” – medialnej i merytorycznej. Z jednej strony spikerzy uczyli się rozumienia specyfiki mediów: zasad ich działania, wspierania dziennikarzy w ich pracy, a także występowania w studiu, przed kamerą, itp. Z drugiej strony pracowali nad pogłębieniem swojej wiedzy w najbardziej interesujących lub budzących kontrowersje tematach nauczania katolickiego oraz ćwiczyli umiejętności jej przekazywania. Nauczanie Kościoła może wydawać się abstrakcyjne, nieludzkie lub staromodne, a przez to być traktowane z rezerwą. Dlatego potrzebuje ono osadzenia w realnych doświadczeniach.

Krótko mówiąc spikerzy to osoby przygotowane wielostronnie. Osoby, które znają się na tym, o czym mają mówić i wiedzą, jak to robić.

Po co taki specjalistyczny trening? 2014-07-03T22:23:53+02:00

Wielu ludzi nie zna metod i zasad funkcjonowania współczesnych mediów. Ten brak znajomości może sprawiać (i czasem faktycznie sprawia), że wystąpienia nawet najmądrzejszych katolików przyjmują formę obrony lub są niejasne. Dzięki treningom spikerzy Catholic Voices umieją mówić w sposób otwarty, transparentny i pozytywny, będąc jednocześnie dobrze przygotowanymi merytorycznie. Częścią tego jest zrozumienie roli dziennikarstwa i presji która jest wywierana na redaktorów i dziennikarzy.

Kto był trenerem? 2014-07-03T22:22:40+02:00

We współpracę przy projekcie zaangażowało się grono doskonałych ekspertów, zarówno specjalistów od doktryny Kościoła – i duchownych, i świeckich, jak też wyśmienitych praktyków pracy z mediami i w mediach. Byli w tym gronie dziennikarze, ale także redaktorzy, teologowie, etycy, psychologowie, filozofowie. Dzięki temu nasza wiedza miała szansę powiększać się efektywniej.

Jakimi tematami się zajmujecie? 2014-07-03T22:22:14+02:00

Nasi spikerzy są przygotowani do rozmowy na każdy właściwie temat, dotyczący nauczania Kościoła lub katolickiego rozumienia rzeczywistości. Wiemy, które aspekty doktryny i praktyki Kościoła sprawiają dziś społeczeństwu polskiemu największe trudności, a także jakie sprawy są aktualnie najmocniej obecne w dyskusji publicznej. W naturalny sposób na nich będziemy się skupiać. Na bieżąco będziemy także dookreślać kluczowe zagadnienia lub problemy – nie wiemy przecież co wydarzy się w nadchodzących miesiącach. Postaramy się jednak być elastyczni.

Co to znaczy, że Catholic Voices nie jest oficjalnym głosem Kościoła? 2014-07-03T22:21:41+02:00

Spikerami Catholic Voices są osoby świeckie, pracujące na co dzień w swoich zawodach, studiujące, zajmujące się domem. W sposób oficjalny w imieniu Kościoła wypowiadają się rzecznicy prasowi, czasem także konkretni biskupi, w związku z pełnionymi przez nich funkcjami. Nie jesteśmy nie są rzecznikami Episkopatu, jesteśmy za to katolikami, a więc Kościołem – wspólnotą wiernych. I jako tacy właśnie świeccy katolicy chcemy oddać się do dyspozycji mediów, aby rozmawiać o naszej wierze. Mamy nadzieję, że jesteśmy wiarygodni ze względu na nasze umiejętności i formację.

Co to znaczy, że Catholic Voices działa niezależnie od biskupów i księży? 2017-12-23T22:23:05+01:00

Nasz projekt nie jest projektem kościelnym w sensie instytucjonalnym, tzn. nie podlegamy organizacyjnie ani finansowo Archidiecezji Warszawskiej czy Episkopatowi, ani też żadnej parafii. Działamy jako grupa świeckich, których połączyła wspólna idea i przekonanie, że chcemy, by w polskich mediach pojawiło się więcej osób, które są w stanie kompetentnie i jasno mówić o Kościele i o wierze. To zresztą jest zadanie każdego katolika – nie robimy nic nadzwyczajnego. Może tylko tyle, że chcemy o tym mówić w mediach i chcemy to robić profesjonalnie.
Notabene swoją wiedzą dotyczącą nauczania Kościoła wspomaga nas wielu księży. Łącząca nas relacja jest nieformalna, ale kooperatywna i przyjazna.

Dlaczego właśnie teraz? 2014-07-03T22:20:47+02:00

Z naszych doświadczeń wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie mediów na ludzi mogących szybko i kompetentnie przedstawiać stanowisko katolików w różnych kwestiach. Funkcjonowanie całodobowych mediów informacyjnych (telewizja, internet) oznacza, że zdolność szybkiego reagowania na ich potrzeby jest kluczowa dla sukcesu jakiejkolwiek działań wizerunkowych związanych czy to z osobą, instytucją lub wydarzeniem. Tworzymy grupę ludzi którzy są gotowi z radością i otwartością brać udział w dyskusjach telewizyjnych i radiowych, pisać artykuły lub brać udział w debatach. Taka dyspozycyjność jest bardzo ceniona przez media.

Czy Catholic Voices jest niezadowolone z dotychczasowej komunikacji Kościoła z mediami? 2014-07-03T22:20:25+02:00

Konferencja Episkopatu i diecezjalni rzecznicy prasowi mają często ograniczone pole działania – wypowiadają się oficjalnie w imieniu biskupów lub ich diecezji. Także język używany np. w listach pasterskich, czy w kazaniach, różni się od języka mediów. To naturalne – podobnie różni się język używany podczas konferencji medycznych, czy w kontaktach biznesowych. Z tego względu nasza inicjatywa nie ma na celu zastępowanie oficjalnego głosu Kościoła, ale raczej jego przenoszenie na inną płaszczyznę, w odpowiednio dostosowanej formie.

Czy to operacja PR-owa? 2014-07-03T22:20:00+02:00

Takie ujęcie mogłoby sugerować, że celem Catholic Voices jest mówienie ludziom jak mają mówić lub myśleć. Nasze działanie nie jest akcją PR-ową, w której ludzie dostają gotowe „argumenty”. Chcemy pomóc katolikom w przemyśleniu kwestii spornych czy w walce ze stereotypowym pojmowaniem Kościoła. Chcemy, by lepiej poznali to, co Kościół naprawdę ma do zaoferowania, by zobaczyli, że w Kościele jest wielu bardzo różnych ludzi, którzy jednak mają wspólne poglądy na najistotniejsze kwestie i by mieli szansę zastanowić się nad tym, czy ten prawdziwy Kościół ich nie pociąga. To w naszym przekonaniu bardzo cenne.

Czy jest to inicjatywa ewangelizacyjna? 2014-07-03T22:19:26+02:00

Nasza działalność to nie tyle ewangelizacja przez media, co raczej usuwanie barier i nieporozumień i prezentowanie prawdziwego oblicza Kościoła, zamiast jego często zmitologizowanego wizerunku w mediach. To, czego (jako katolicy) potrzebujemy, to postawa otwartości i przejrzystości oraz pokazanie się z jak najlepszej strony. Mniej się będziemy skupiać na przekonywaniu ludzi, bardziej na przedstawianiu stanowiska Kościoła w sposób przystępny, zrozumiały i rozsądny.

Jak to będzie działało w praktyce? 2014-07-03T22:19:03+02:00

Jesteśmy do dyspozycji mediów przez 24 godziny na dobę. Nasi spikerzy są przygotowani do debaty na każdy z tematów dotyczących Kościoła Katolickiego, a nasi koordynatorzy są w stanie zapewnić każdemu wydawcy obecność w studio kompetentnego, otwartego i odważnego rozmówcy, śmiało prezentującego katolicki pogląd. Każda osoba zainteresowana zaproszeniem spikerów do studia lub do wypowiedzi powinna skontaktować się z jednym z koordynatorów, który następnie wskaże odpowiednią osobę do danego tematu. Informacje kontaktowe można znaleźć w zakładce „Kontakt”.

Kto to finansuje? 2014-07-03T22:17:01+02:00

Catholic Voices Polska jest projektem niezależnym organizacyjnie i finansowo. Wystartowaliśmy i póki co działamy dzięki wsparciu prywatnych osób, którym spodobał się nasz pomysł i postanowiły wspomóc nas swoimi finansami albo swoją wiedzą. Do rozwijania projektu będziemy zapewne potrzebować większych funduszy, które będziemy starali się pozyskać.

Jak wyglądają Wasze plany na przyszłość? 2014-07-03T22:14:11+02:00

Jeśli działalność Catholic Voices okaże się sukcesem jesteśmy pewni, uda się nam kontynuować projekt. Będziemy z tego bardzo zadowoleni, ale na obecnym etapie nie mamy żadnych planów wykraczających poza najbliższe miesiące. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie i umiejętności posłużą do zmiany publicznego wizerunku Kościoła, a Catholic Voices będzie świadczyło wartościowe wsparcie zarówno dla Kościoła, jak i mediów.