Czym jest Catholic Voices?

Projekt Catholic Voices (CV) powstał originalnie w Wielkiej Brytanii w trakcie przygotowań do wizyty Benedykta XVI w tym kraju. Od tego czasu rozprzestrzenił się on na inne kraje w Europie, obu Amerykach, w Australii, a także w Polsce. Głównym celem przeświecającym tej inicjatywie jest zwiększenie udziału katolików świeckich w mediach i kompetentne zabieranie przez nich głosu zwłaszcza w telewizyjnych i radiowych programach informacyjnych i publicystycznych w kwestiach dotyczących Kościoła i religii katolickiej.

Czym jest Catholic Voices?

Istnieje w publicznej debacie nagląca potrzeba wyjaśniania i komentowania stanowiska Kościoła odnośnie różnych spraw związanych między innymi z fundamentalnymi zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej oraz funkcjonowaniem instytucji kościelnych. Zadanie to mogą i powinni z powodzeniem wypełniać odpowiednio do tego przygotowani świeccy katolicy. CV nie jest organizacją kościelną, jest niezależny od struktur kościelnych i nie wypowiada się w imieniu Kościoła jako instytucji. Jest jedynie zespołem ludzi przeszkolonych pod kątem wiedzy religijnej i wypowiedzi w mediach, który swą misję upatruje w dzieleniu się prawdą o katolicyzmie.

Potrzebujesz CV?

Catholic Voices (CV) to grupa osób deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego oraz identyfikujących się z jego nauczaniem. CV nie zabiera głosu oficjalnie w imieniu Kościoła, jednakże cieszy się zaufaniem i aprobatą ze strony władz kościelnych. Celem CV jest prezentowanie katolickiego punktu widzenia na szeroki wachlarz spraw związanych z postawami religijnymi, ich społecznymi uwarunkowaniami oraz konsekwencjami w sposób otwarty, kompetentny, zwięzły, przekonywujący i wyważony.

Potrzebujesz CV?

Redaktorzy mediów zainteresowani udziałem ekspertów z CV w ich programach proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem CV.

Chcesz nam pomóc?

Projekt Catholic Voices (CV) jest w całości finansowany z dotacji osób prywatnych. Fundusz jakim CV dysponuje przeznaczony jest na pokrycie wydatków administracyjnych oraz warsztaty i szkolenie medialne ekspertów. Kontynuacja oraz dalszy rozwój działalności CV są całkowicie zależne od hojności darczyńców.

Chcesz nam pomóc?

Jeśli chcesz nam pomóc – zaangażować swój czas, wiedzę lub finanse, zaproponować współpracę lub po prostu masz pomysł, który Twoim zdaniem może nas zainteresować – napisz do nas na: info@catholicvoices.org.pl.  Na pewno odpowiemy.

Zawsze też możesz zmówić modlitwę w naszej intencji. To też ważna pomoc 🙂

Najnowsze aktualności

1511, 2016

„Robimy raban? – czyli młodzi w Kościele” – zaproszenie na konferencję na UW (Data to 22.11.2016 wtorek g. 19:30)

2016/11/15|

Na 100 dni od zakończenia ŚDM chcemy na chwilę powrócić do tamtych wydarzeń i zastanowić się nad pytaniami: Jaki właściwie jest Kościół młodych? Czy możliwe jest, by na co dzień był tak entuzjastyczny i otwarty [...]

MY W MEDIACH

Bł. kard. J. H. Newman

Pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić.