Czym jest Catholic Voices?

Projekt Catholic Voices (CV) powstał originalnie w Wielkiej Brytanii w trakcie przygotowań do wizyty Benedykta XVI w tym kraju. Od tego czasu rozprzestrzenił się on na inne kraje w Europie, obu Amerykach, w Australii, a także w Polsce. Głównym celem przeświecającym tej inicjatywie jest zwiększenie udziału katolików świeckich w mediach i kompetentne zabieranie przez nich głosu zwłaszcza w telewizyjnych i radiowych programach informacyjnych i publicystycznych w kwestiach dotyczących Kościoła i religii katolickiej.

Czym jest Catholic Voices?

Istnieje w publicznej debacie nagląca potrzeba wyjaśniania i komentowania stanowiska Kościoła odnośnie różnych spraw związanych między innymi z fundamentalnymi zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej oraz funkcjonowaniem instytucji kościelnych. Zadanie to mogą i powinni z powodzeniem wypełniać odpowiednio do tego przygotowani świeccy katolicy. CV nie jest organizacją kościelną, jest niezależny od struktur kościelnych i nie wypowiada się w imieniu Kościoła jako instytucji. Jest jedynie zespołem ludzi przeszkolonych pod kątem wiedzy religijnej i wypowiedzi w mediach, który swą misję upatruje w dzieleniu się prawdą o katolicyzmie.

Potrzebujesz CV?

Catholic Voices (CV) to grupa osób deklarujących przynależność do Kościoła katolickiego oraz identyfikujących się z jego nauczaniem. CV nie zabiera głosu oficjalnie w imieniu Kościoła, jednakże cieszy się zaufaniem i aprobatą ze strony władz kościelnych. Celem CV jest prezentowanie katolickiego punktu widzenia na szeroki wachlarz spraw związanych z postawami religijnymi, ich społecznymi uwarunkowaniami oraz konsekwencjami w sposób otwarty, kompetentny, zwięzły, przekonywujący i wyważony.

Potrzebujesz CV?

Redaktorzy mediów zainteresowani udziałem ekspertów z CV w ich programach proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem CV.

Wesprzyj nas

FUNDACJA CATHOLIC VOICES POLSKA 37 1030 0019 0109 8530 0046 1759 Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa W tytule przelewu prosimy wpisać: Darowizna na cele statutowe Catholic Voices.

Wesprzyj nas

Realizowanie misji Catholic Voices w mediach jest możliwe dzięki naszym darczyńcom. Możesz nas wesprzeć poprzez jednorazową lub stałą wpłatę na konto: FUNDACJA CATHOLIC VOICES POLSKA 37 1030 0019 0109 8530 0046 1759 ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa W tytule przelewu prosimy wpisać:”Darowizna na cele statutowe Catholic Voices”

Najnowsze aktualności

1403, 2016

Franciszek nieznany. Trzy historie na trzecią rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu

2016/03/14|

Mijają właśnie 3 lata, od wyboru Jorge’a Bergoglia na urząd biskupa Rzymu. Od tego czasu nie ma właściwie tygodnia, by jakaś jego wypowiedź lub gest nie odbiły się echem w mediach. Mnie osobiście przez długi [...]

MY W MEDIACH

Bł. kard. J. H. Newman

Pragnę laikatu nie aroganckiego, pochopnego w mowie, rozgorączkowanego, lecz ludzi którzy znają swoją religię, zagłębiają się w nią, którzy wiedzą na czym stoją, wiedzą czego się trzymać a czego nie, którzy znają dobrze swe credo, którzy znają historię tak dobrze, iż mogą jej bronić.